:^:เจ้านายดอทคอม :^:
::::::อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณเลือก::::::
เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ โครงสร้างภาษา ไวยากรณ์ การอ่าน การพูด
Untitled Document


เกมส์ฝึกจำฮิระงะนะ
เกมส์จับคู่ฮิระงะนะ1
เกมส์ู่ฮิระงะนะ2
เกมส์จับคู่คะตะคะนะ1
เกมส์จับคู่คะตะคะนะ2
เกมส์คำศัพท์
Mix 'n' Match
Spot the Mistakes
What's in the photo
เว็บแปลภาษาญี่ปุ่น
ฝึกเขียนคะตะคะนะ
แผนที่ ญี่ปุ่น
ฟังข่าว ภาษาญี่ปุ่น
หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
เว็บดูสกุลเงินไทย-เยน
วีธีการลงฟอนต์ญี่ปุ่น
สอนคันจิ
ฝึกท่องจำ Katakana
ฝึกท่องจำ Hirakana
ซูโม่
ยูโด
เคนโด
คาราเต้-โด

*การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน การฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนจนชำนาญและคล่องแคล่วเสมือนการเล่นกีฬ

การวางตำแหน่งของคำช่วยพร้อมประกอบคำอธิบาย
/wa/ ใช้เน้น ประทาน ของประโยค
/e/ ใช้ตามหลัง สถานที่ ประกอบกับกริยา ไป มา กลับ
/de/ ใช้ตามหลัง สถานที่ ที่มี การกระทำเกิดขี้น
/ni/ ใช้ตามหลัง วันในสัปดาห์ เวลาที่เป็น ตัวเลย สถานที่
/O/ ใช้ประกอบกับ กริยา ที่ต้องการ กรรม
.... ใช้ตามหลัง วันในสัปดาห์ เวลา สถานที่[จาก...ถึง..]
 
@***ตัวอย่างที่1@
(watashi wa anata ga suki desu.)
(ฉันรักคุณ หรือฉันชอบคุณ ) เขียนเต็มๆจะได้ประโยคด้านบนคับ
ุ คำอธิบาย:อ่านว่า วะ เวลาเขียนจะถูกเขียนเป็น ha
/wa เป็นคำช่วยใช้เน้น ประทาน ของประโยชน์
 /ga อ่านว่า กะเป็นคำช่วย
/watashi อ่านว่า วะตะช แปลว่า ฉัน ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น ประธาน
  /anata อ่านว่า อะนะตะ แปลว่า คุณ ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น กรรม
/suki อ่านว่าสุกแปลว่าชอบ หรือ รัก ในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา
/desu อ่านว่าเดสหรือเดสิในประโยคนี้แปลว่าครับ/ค่ะถูกใช้เพื่อให้ไฟเราะยิ่งขึ้น.
นอกจากนี้ เดส เป็นคำกริยาแปลว่า"เป็น /คือ" คำที่วางหน้ากริยาเดสต้องเป็นคำนาม
และคำคุณศัพท์เท่านั้น.
@***ตัวอย่างที่2@
    
(watashi wa uchi e kaerimasu.)
(ฉันจะกลับบ้าน)
คำอธิบาย:อ่านว่า เอ๊ะ เวลาเขียนจะถูกเขียนเป็น he(เฮะเป็น คำช่วย ใช้ตามหลัง สถานที่ประกอบกับกิริยา ไป มา กลับ
/uchi อ่านว่าอุจิแปลว่าบ้านทำหน้าที่เป็นกรรม ส่วน /kaerimasu
อ่านว่า คะเอะริมัส หรือ คะเอะริมะสึ แปลว่า กลับ ทำหน้าที่เป็น กริยาในประโยค
/watashi อ่านว่า วะติชิวะ แปลว่าฉัน ทำหน้าที่เป็น ประธานในประโยค
/wa เป็นคำช่วย อ่านว่าวะใช้ชี้ประธานเหมือนตัวอย่างที่1

@***ตัวอย่างที่3@
(anata wa nanji-ni okimasu-ka.)
(คุณตื่นนอนกี่โมง?)
คำอธิบาย :ka (ก๊ะ)ใช้ตั้งคำถาม สำหรับคำช่วยในประโยคนี้คำอธิบายอยู่ด้านบนครับ.
อ่านว่า นิ ใช้ตามหลัง วันในสัปดาห์ เวลาที่เป็น ตัวเลย สถานท
@***ตัวอย่างที่4@
(anata wa gohan o tabe mashita ka..)
(คุณทานข้าวมาหรือยัง?)
อ่านว่า โอ๊ะ เวลาเขียนจะถูกเขียนเป็น wo จะเห็นได้ว่าภาษาพูดและเขียน
ไม่เหมือนกัน . /O/ เป็นคำช่วย ใช้ประกอบกับ กิริยา ที่ต้องการ กรรมมารองรับ.
@***ตัวอย่างที่5@
(watashi-tachi uchi-kara kakkou-made arukimasu.)
(พวกเรา เดิน จากบ้าน ถึงโรงเรียน.)
คำอธิบาย: ....อ่านว่า คะระ(kara) และ มะเด๊ะ (made)
ใช้ตามหลัง วันในสัปดาห์ เวลา สถานที่[จาก...ถึง..]
@***ตัวอย่างที่6@
(kare wa gakusei.)
(เขา เป็น นักศึกษา .)
คำอธิบาย:อ่านว่า วะ เวลาเขียนจะถูกเขียนเป็น haจะเห็นได้ว่าภาษาพุดและ
เขียนจะแตกต่างกัน/wa เป็นคำช่วยใช้เน้น ประทาน ของประโยชน์.
   
Untitled Document
Netdesign.ac.th | Goodhealth.co.th | mr-know.com | netdesignhost.com | Ch7.com
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ webmaster@jaonai.com